Cresteti Eficienta si Competitivitatea Firmei Dvs. cu Fonduri Europene pentru Digitalizare

În era digitală în care trăim, digitalizarea afacerii este cheia pentru a rămâne competitiv pe piață. Fondurile europene reprezintă o oportunitate unică pentru firma dvs. să facă tranziția către un mediu de afaceri mai eficient și mai sustenabil prin investiții în software de ultimă generație. 

Prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) , adresat parteneriatelor între firme non-IT și firme IT, IMM-urile din România au șansa să acceseze bani europeni pentru digitalizare, prin granturi de 500.000 euro – 3.000.000 de euro care se adreseaza firmelor mari si 100.000 euro care se adreseaza firmelor mici si mijlocii (20.000 și 30.000 euro pentru microîntreprinderi, 20.000 și 50.000 euro pentru întreprinderi mici si 20.000 și 100.000 euro pentru întreprinderi mijlocii).

Valoarea asistentei financiare nerambursabile reprezintă 90% din totalul cheltuielilor eligibile pentru toate tipurile de beneficiari. Restul de 10% reprezintă cofinanțare ce trebuie asigurată din surse proprii, de către beneficiari.

Nu ratați șansa de a face tranziția către o afacere digitală mai competitivă și eficientă. Accesați fondurile europene pentru digitalizare și colaborați cu firma noastra Solcreation (firma romaneasca de software cu peste 20 de ani de experienta) pentru a vă implementa soluțiile digitale de ultimă generație cu integrare A.I (inteligenta artificiala). Împreună, putem contribui la succesul și creșterea continuă a afacerii dvs. în era digitală. Contactați-ne astăzi pentru a discuta mai multe detalii și pentru a vă ajuta să vă pregătiți cererea pentru fondurile europene! 

Oferim o gama larga de aplicatii software din domenii diverse de activitate: constructii, imobiliare, SSM, agricultura, rent a car, leasing auto, e-commerce, saloane de bronzare, sali de fitness, HoReCa (aplicatii pentru comenzi si distributie mancare online) ERP / CRM precum si alte aplicatii pe care le putem realiza la cerere.

Condiții de eligibilitate

Microîntreprinderile și firmele mici și mijlocii (IMM) beneficiare ale granturilor de digitalizare trebuie să îndeplinească o serie de condiții de eliguibilitate, printre care:

să fie înființate în baza Legii nr. 31/1990 privind societățile, Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației, respectiv a OUG nr. 6/2011 pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii debutanţi în afaceri, aprobată prin Legea nr. 301/2011, și să aibă sediul social în România.
calitatea de IMM trebuie să existe atât la data depunerii aplicației de proiect, cât și la data semnării contractului de finanțare;
sunt înființate cel târziu la data de 31.12.2021.
nu au avut activitatea întreruptă/suspendată în anul 2022;
au înregistrat profit din exploatare în anul 2021;
nu desfășoară activități cu produse cu caracter erotic sau obscen, activități din domeniul jocurilor de noroc, precum și cele care contravin ordinii publice și/sau prevederilor legale în vigoare;
nu dețin pagini web care conțin acte sau materiale cu caracter obscen, definite conform Legii 196/2003, republicată cu modificările și completările ulterioare;
nu intră în categoria de „întreprinderi aflate în dificultate”, așa cum acestea sunt definite în ghidul solicitantului;
nu se află în stare de faliment, reorganizare judiciară, dizolvare, lichidare sau suspendare temporară a activității sau nu se află în situații similare în urma unei proceduri de aceeași natură prevăzute de legislația sau de reglementările naționale;
nu fac obiectul unui ordin de recuperare, în urma unei decizii privind declararea unui ajutor de stat ca fiind ilegal și/sau incompatibil cu piața comună.
nu au legătură cu industria de tutun (producție, distribuție, prelucrare și comerț);
nu prevăd clonarea în scopuri reproductive; nu desfășoară activități destinate modificării patrimoniului genetic al ființei umane care ar putea face astfel de schimbări ereditare, activități de creare a embrionilor umani exclusiv în scopul cercetării sau în scopul obținerii de celule stem, inclusiv de către mijloace de transfer nuclear de celule somatice;
nu desfășoară activități de jocuri de noroc (producție, construcție, distribuție, prelucrare, comerț sau software conex);
nu desfășoară comerț sexual;
nu implică animale vii în scopuri experimentale și științifice în măsura în care respectarea „Convenției Consiliului Europei pentru protecția animalelor vertebrate utilizat în scopuri experimentale și în alte scopuri științifice ”nu poate fi garantată;
nu desfășoară activități de dezvoltare imobiliară sau financiare, cum ar fi achiziționarea sau tranzacționarea cu instrumente financiare.
nu desfășoare activități legate de exploatare/extracție, prelucrare, distribuție, depozitare sau arderea combustibililor fosili solizi și a petrolului, precum și investiții legate de extracția gazelor.
se angajează ca la finalul implementării proiectului să atingă minim 6 dintre criteriile de intensitate digitală, conform Indicelui economiei și societății digitale (DESI), respectiv să devină o întreprindere:
i. în care mai mult de 50% dintre persoanele angajate folosesc computere cu acces la internet în scopuri de afaceri (cate un user diferit pentru fiecare angajat care utilizează computerul);
ii. care utilizează un pachet software ERP pentru a partaja informații între diferite zone funcționale comerciale;
iii. care deține viteză maximă de download contractată a celei mai rapide conexiuni de internet la linie fixă de cel puțin 30 Mb/s;
iv. în care vânzările on-line au reprezentat mai mult de 1% din cifra de afaceri totală și vânzările web către consumatori privați (B2C) mai mult de 10% din vânzările web (raportat la perioada de depunere a proiectului) utilizează IoT;
vi. utilizează cel puțin o rețea socială (întreprinderile care folosesc rețelele sunt considerate cele care au un profil de utilizator, un cont sau o licență de utilizator în funcție de cerințele și tipul de social media; întreprinderile care plătesc exclusiv pentru postarea de reclame (anunțuri banner) fie direct către proprietarul rețelei sociale (de exemplu, Facebook, Twitter etc.), fie indirect prin intermediul întreprinderilor care oferă servicii online pentru postarea automată a mesajelor publicitare pe rețelele sociale (de exemplu, SoKule etc.) sunt excluse pentru acest criteriu);
vii. utilizează CRM;
viii. cumpără servicii cloud computing sofisticate sau intermediare (este un model care permite oricând, convenabil și/sau la cerere acces prin rețea la un grup partajat de resurse de calcul configurabile – de ex. rețele, servere, stocare, aplicații și servicii – care pot fi rapid furnizate și lansate cu un efort minim de management sau cu o interacțiune minimă de la un furnizor de servicii. Există trei modele de servicii de servicii de cloud computing: Software ca serviciu (SaaS), Platformă ca serviciu (PaaS) și Infrastructură ca un serviciu (IaaS));
ix. utilizează tehnologia de AI;
x. cumpără servicii de cloud computing utilizate pe internet;
xi. realizează vânzări prin comerț electronic de cel puțin 1% din total vânzări (în vânzările de bunuri sau servicii prin comerț electronic, comanda este plasată prin site-uri web, aplicații sau mesaje de tip EDI1 prin metode special concepute pentru a primi comenzi. Plata se poate face online sau offline. Comerțul electronic nu include comenzile scrise prin e-mail);
xii. utilizează două sau mai multe rețele sociale.
Activitatea pentru care se solicită finanțare trebuie să fie aferentă unui cod CAEN autorizat la data de 31 decembrie 2021. Proiectul se poate implementa în una sau mai multe locații de implementare, aflate în aceeași regiune de dezvoltare.